Cookie en Privay Beleid

PRIVACYVERKLARING
Welkom op de website van Hendriks-Graszoden.nl. Wij waarderen uw interesse in onze website.
Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Hendriks Graszoden Groep B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp).
Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Hendriks Graszoden Groep B.V.?
Gebruikersgegevens
Hendriks Graszoden Groep B.V. verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aanvraag op de site wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden.
Automatisch Gegenereerde Informatie
Hendriks Graszoden Groep B.V. verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Hendriks Graszoden Groep B.V. informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Hendriks Graszoden Groep B.V..
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Hendriks Graszoden Groep B.V. uw persoonsgegevens?
Hendriks Graszoden Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
- om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief en enquêtes.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Hendriks Graszoden Groep B.V. zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.
Op welke wijze beschermt Hendriks Graszoden Groep B.V. uw persoonsgegevens?
Hendriks Graszoden Groep B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Hendriks Graszoden Groep B.V. vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.
Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Hendriks Graszoden Groep B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Hendriks Graszoden Groep B.V. via info@graszoden.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.
Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email
sturen naar Hendriks Graszoden Groep B.V.. U zult dergelijke informatie dan niet meer van Hendriks Graszoden Groep B.V. ontvangen.
Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hendriks Graszoden Groep B.V. ?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Hendriks Graszoden Groep B.V. heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Hendriks Graszoden Groep B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Hendriks Graszoden Groep B.V. heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
27-01-2016


GEBRUIK VAN COOKIES DOOR HENDRIKS GRASZODEN GROEP B.V.
Om de website te kunnen aanbieden maakt Hendriks Graszoden Groep B.V. gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te
vaak dezelfde advertentie ziet.
Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Hendriks Graszoden Groep B.V. indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Hendriks Graszoden Groep B.V. website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Hendriks Graszoden Groep B.V. opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies
verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Hendriks Graszoden Groep B.V. gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
Tot slot maakt Hendriks Graszoden Groep B.V. ook gebruik van Google Analytics. Hendriks Graszoden Groep B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt. Hendriks Graszoden Groep B.V. vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS
verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze
informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit