ziektes en plagen

In gras kunnen verschillende grasziekten en grasplagen voorkomen. Welke dat zijn, is vooral afhankelijk van het weer. Het tijdig onderkennen van grasziekte of grasplaag is uitermate belangrijk om de schade te beperken en de juiste maatregelen te treffen.

Soorten grasziekten en plagen:

Onkruiden

Onkruid wordt gezien als een ongewenste plant. Elke plantensoort kan in principe onkruid zijn. Echter worden sommige planten eerder gezien als onkruid dan anderen. Met name pioniersplanten, die zich thuis voelen op grond die bewerkt wordt, worden vaak voor onkruid aangezien. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Sneeuwschimmel (fusarium nivale)

Sneeuwschimmel staat ook wel bekend als fusarium nivale en is een van de grasziekten die in uw gazon kan voorkomen. Het is te herkennen als een soort schimmelpluis die zich in het gras bevindt. In vele gevallen ontstaat het in combinatie met mist, een hoge luchtvochtigheid en een windstille situatie. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Meeldauw (Erisyphe graminis)

Meeldauw is een schimmelaantasting van planten. Bij deze vorm van schimmelaantasting vormen zich op delen van de plant witte of grijze schimmelpluis. In het schimmelpluis zitten ook zwarte puntjes. Uiteindelijk zullen de aangetaste bladeren afsterven. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Bladvlekkenziekte (Drechslera poae)

De bladvlekkenziekte is te herkennen door het verschijnen van kleine, waterige bruine vlekken op de bladeren van de graszoden. Deze bruine vlekken kunnen langzamerhand uitgroeien naar grotere vlekken of uitgroeien tot netvlekken. Ook treedt er bij de bladpunten vergeling op. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Voetrot (Gerlachia nivalis; Fusarium spp.)

Voetrot is een veelvoorkomende schimmel in Nederland en kan indien er sprake is van ernstige aantasting voor grote schade zorgen aan de graszoden. De eerste symptomen kunt u vaak herkennen aan kleine natte plekken die geelbruin tot donkerbruin van kleur zijn. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

ziektes-1

Bruine vlekkenroest (Puccinia brachypodii)

De bruine vlekkenroest behoort tot het soort roest genaamd Basidioycota. De vlekkenroest komt voornamelijk voor bij veldbeemdgras, maar tast ook de bladeren van straatgras en ruw beemdgras aan. Het kan herkend worden aan de bruine, ronde sporenhoopjes die zich op de bladeren vormen. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Oranje-strepenroest (Puccinia poarum)

Net als de bruine vlekkenroest komt oranje-strepenroest ook vooral voor bij veldbeemdgras. Maar ook bijvoorbeeld bosbeemd en ruwbeemd worden door de orangje-strepenroest aangetast. Deze grasziekte komt voornamelijk voor in de periode van mei tot en met juni. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Kroonroest (Puccinia coronata)

Kroonroest komt met name voor bij Engels raaigras. Verspreid over het blad liggen oranje sporenhoopjes die later gevolgd worden door afgestorven plekjes op het blad. Opvallend is dat bij kroonroest de stengel en de bloeiwijze niet worden aangetast. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Rooddraad (Laetisaria fuciformis)

Kenmerkend voor de rooddraad is het feit dat er roze en roodgekleurde draden aanwezig zijn op de bladhalmen. Het aantasten van het gras begint meestal met een klein geel/bruin plekje in het gras. Wanneer gras is aangetast door rooddraad, gaat het gras zelden dood omdat de wortels in tact blijven. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Paddestoelen

Indien er zich twee kringen in de graszoden van zeer weeldering groen gras vormen, is de kans aanwezig dat u paddestoelen in uw gras krijgt. De kringen kunnen in verschillende groottes in uw gras voorkomen. Het gras tussen de twee kringen in sterft af met als gevolg dat er paddenstoelen verschijnen aan de buitenkant van de kringen. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

ziektes-2

Emelten

Emelten zijn de larven van langpootmuggen en zijn te herkennen aan hun grijs-grauwe kleur en hun kokervorm. Daarnaast zijn emelten pootloze larven zonder een duidelijke kop. De emelten kunnen groeien tot 45 millimeter. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Rouwvliegenlarven

Rouwvlieglarven zijn kleine larven die afkomstig zijn van de rouwvlieg. Rouwvlieglarven lijken veel op emelten. Het enige verschil tussen rouwvlieglarven en emelten is dat de rouwvlieglarven een zwart-bruine kop hebben. De rouwvlieglarven vliegen meestal in het voorjaar. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Engerlingen

Engerlingen zijn larven van kevers die behoren tot de familie bladsprietkevers. Er zijn vele soorten larven die engerlingen worden genoemd, maar de meest bekende is de larve van de meikever. De engerlingen zien eruit als vuil-witte larven met een oranje-bruine kop, zes poten en een geel-wit achterlijf. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.

Regenwormen

Regenwormen vormen kleine, modderige zandhoopjes in het gazon. Deze zandhoopjes ontstaan zowel in het voorjaar als de herfst op het gazon. Regenwormen brengen geen schade toe aan het gazon. Het zijn juist nuttige organismen die de structuur van de bodem verbeteren/bevorderen. Klik hier voor uitgebreidere informatie en foto's.
ziektes-3

 

 

 

 

 

 

 

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit