Telen van het gras

Het telen van het juiste gras, aangepast aan de verschillende klimaten en omstandigheden is niet eenvoudig. Het vereist een alles omvattende kennis van omstandigheden die in ons teeltproces worden meegenomen. Het is ook van essentieel belang om de juiste apparatuur en machines te gebruiken om daarmee te zorgen dat het gras de processen van oogst en installeren goed kan doorstaan en de beoogde resultaten behaald worden.

Eerst brengen we het zaaibed middels ploegen, egaliseren en bemesten in gereedheid. Vervolgens strooien we speciaal geselecteerd rivierzand over het veld en vermengen dit met de bovenlaag.

 

telen-stadions

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit