Kwaliteitstandaard

Grassportvelden stellen hoge eisen aan de bespeelbaarheid. Voorafgaand grondonderzoek en controle van de toplaag zijn zeker nodig, om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de criteria volgens de DIN 18035/4 bij de aanleg van een grassportveld.

schema-din-kwaliteitsstandaard

De graszoden die dan gelegd worden, dienen dan een onderbouw te hebben met dezelfde structuur om een storende laag te voorkomen.
Zoals U in de bijgevoegde grafiek kunt zien, laten wij ieder teeltveld door een onafhankelijk adviesbureau onderzoeken om zodoende de objectieve zekerheid te bieden over de kwaliteit die wij nastreven.

De rode lijn in de grafiek links toont aan dat de waterdoorlaatbaarheid veel beter is dan bij de conventionele teeltmethoden, (rode stippellijn). Dit resulteert in een dichtere wortelstructuur, meer beluchtingsvermogen en over het algemeen een gezondere grasmat.

Voorbeeld

sandwich-opbouw-kwaliteitsstandaard
Links: Sandwichopbouw
- Hoog humusgehalte 
- Slechte waterdoorlaatbaarheid
- Ziektegevoelig      

Rechts: Goede homogene Structuur
+ Hogere waterdoorlaatbaarheid
+ Betere zuurstofhuishouding
+ Gezondere grasplanten

Ook topclubs kiezen voor de Hendriks kwaliteit